maxresdefault

Samsung Galaxy C5 review

Posted on Leave a commentPosted in Android, Samsung

Giới thiệu Duyệt qua dòng sản phẩm điện thoại di động ngày càng tăng của Samsung dường như được tăng trong năm khó khăn trên năm. Các tươi mới “On” và gia đình “C” là một minh chứng cho điều đó. Nhưng, như người ta vẫn nói, không bao giờ đánh giá một cuốn sách […]

ipad-air-vs-note-10-1-vs-z2-tablet

iPad Air vs. Galaxy Note 10.1 2014

Posted on Leave a commentPosted in Android, Apple, IOS, Ipad, Samsung

Introduction With the smartphone market driven towards equilibrium, tablets will be the new battleground. The Apple iPad Air and the Samsung Galaxy Note 10.1 2014 emerge as the archrivals in the 10-inch category, marching towards their inevitable clash. Casual browsing and gaming have long been the strong suit of tablets, but in the post-PC era […]